O projekte

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zmeniť vzťah a dennú prax ľudí v oblasti udržateľného spôsobu života a ochrany životného prostredia zavádzaním praktických aktivít pre každodennú udržateľnosť do vyučovania.

V rámci projektu bola vypracovaná doplnková učebnica pre učiteľov, aby im uľahčila vzdelávanie v oblasti udržateľnosti a pomohla formovať postoje a činy budúcich generácií.

Bohaté skúsenosti a príklady dobrej praxe rozvinutejších V4 krajín sú prenášané do krajín západného Balkánu.

Východiská projektu:

Povedomie o ochrane životného prostredia, udržateľnom spôsobe života a energetickej efektívnosti zaostáva v krajinách západného Balkánu za krajinami strednej Európy. Môže to byť z dôvodu menej rozvinutej ekonomiky, ako aj menšej tradície kultúry a tradície udržateľného spôsobu života. Zámerom projektu bolo zmeniť vzťah ľudí k daným témam prostredníctvom vypracovania učebných modulov pre školy s praktickými aktivitami pre každodennú udržateľnosť. Dôraz je kladený na také praktické aktivity a metódy pre každodennú udržateľnosť a ochranu životného prostredia, ktoré sú cenovo efektívne, ľahko sa implementujú, ale účinne prispievajú k vytváraniu environmentálnej gramotnosti mladej generácie.

Míľniky projektu:
  1. Stretnutie v Maďarsku pre všetkých partnerov. Brainstorming, výber tém a štruktúra učebnice. Prieskum individuálnych potrieb a regionálnych zvláštností krajín západného Balkánu vo vzťahu k tvorbe učebnice pre tieto krajiny.
  2. Tvorba webovej stránky pre projekt s novou projektovou stránkou a podstránkami na webových stránkach partnerov.
  3. Každý partner vypracuje jeden modul učebnice s pomocou expertov a preloží ju do angličtiny. Diskusia o kapitolách. Každý partner preloží moduly do rodných jazykov a prispôsobí pre špecifické potreby vlastnej krajiny.
  4. Testovanie modulov na školách. Každý partner otestuje 2 moduly.
  5. Záverečné úpravy modulov. Editácia učebnice s pomocou expertov (každý partner edituje vlastnú, adaptovanú verziu). Typografia a tlač knihy. Elektronická verzia učebnice vložená na webovú stránku,
  6. Partneri organizujú verejnú disseminačnú udalosť v škole počas vyučovania. Ďalšie dissminačné aktivity a mediálne prezentácie.

Hívj 8-17h-ig ha segíthetek

+ 36 70 634 80 40