O projekcie

Cele projektu:

Celem projektu jest edukacja, która promuje styl życia i codzienne zachowania przyczyniające się do wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska zarówno w szkole jak i poza szkołą.

W ramach projektu opracowujemy i publikujemy podręcznik dla nauczycieli zawierający zbiór scenariuszy lekcyjnych odnoszących się do różnych zagadnień zrównoważonego rozwoju. W ten sposób chcemy ułatwić prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących tych ważnych tematów a przez to przyczynić się do podnoszenia świadomości i kształtowania postaw uczniów a przez nich również osób dorosłych.

W naszym projekcie doświadczenia i dobre praktyki „ekologicznego stylu życia” lepiej rozwiniętych krajów Grupy Wyszehradzkiej są przenoszone do krajów Bałkanów Zachodnich. Podręcznik jest opublikowany we językach wszystkich krajów biorących udział w projekcie.

Informacje ogólne:

Na Bałkanach Zachodnich świadomość i wiedza na temat ochrony środowiska i  zrównoważonego rozwoju jest mniejsza w porównaniu do krajów Europy Środkowej . Jest to spowodowane mniejszymi możliwościami ekonomicznymi oraz brakiem tradycji i kultury „ekologicznego stylu życia”.

Nasz projekt ma na celu zmianę postaw ludzi i ich zachwań, tak aby mogli z łatwością, poprzez swój styl życia i codzienne czynności przyczyniać się do wprowadzania zasad zrównowazonego rozwoju i ochrony środowiska. Chcemy również przyczynić się do rozwoju edukacji dla zrównowazonego rozwoju zarówno w szkołach Serbii oraz Bośni i Hercegowiny jak i wszystkich krajów biorących udział w projekcie.

Jako, że możliwości ekonomiczne krajów Bałkanów Zachodnich są ograniczone skupiamy się na omawianiu i popularyzowaniu codziennych zachowań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a przy tym są opłacalne finasowo, łatwe do w praktyce i skutecznie przyczyniają się do kształtowania postaw zarówno młodzieży jak i osób dorosłych.

Etapy projektu:
  1. Spotkanie wszystkich partnerów na Węgrzech. Podczas spotkania miała miejsce „burza mózgów”, dzięki której wybraliśmy tematykę podręcznika. Zastanawialiśmy się nad potrzebami i specyfiką krajów Bałkanów Zachodnich, aby jak najlepiej dopasować podręcznik do potrzeb tych krajów.
  2. Opracowanie strony internetowej projektu i podstron poszczególnych partnerów.
  3. Każdy z partnerów pracuje nad jednym modułem edukacyjnym do podręcznika z pomocą ekspertów i tłumaczy go na język angielski. Następnie każdy partner tłumaczy moduły na swój język i dostosowuje je do konkretnych potrzeb swojego kraju.
  4. Testujemy moduły w szkołach. Każdy z partnerów wypróbowuje na klasach po 2 moduły.
  5. Na podstawie zebranych doświadczeń powstają ostateczne wersje modułów. Podręcznika zostaje opublikowany a jego elektroniczna wersja podręcznika zamieszczona na stronie internetowej.

W każdym kraju partnerzy organizują wydarzenie popularyzujące podręcznik. Podejmowane są działania promocyjne i publikowanie artykułów na temat podręcznika i projektu.

Hívj 8-17h-ig ha segíthetek

+ 36 70 634 80 40