O projektu

Ciljevi projekta:

Projekat ima za cilj da promijeniti stav ljudi u području održivosti i zaštite okoliša, uvođenjem praktičnih i svakodnevnih postupaka ekološkog školovanja, a također da utiče i na odrasle. U projektu smo izradili i objavili komplementarni priručnik za nastavnike, kako bi im se olakšalo planiranje časova vezanih za ovu oblast, koji će pomoći u formiranju stavova mlađih generacija. Priručnik je izrađen po uzoru na iskustvo i dobre prakse razvijenijih zemalja Višegradske skupine, koji će se prenijeti na zemlje zapadnog Balkana. Objavljen je na jezicima svih zemalja koje učestvuju u projektu.

Pozadina problema:

U svijesti zapadnog Balkana, znanje o zaštiti okoliša i održivom razvoju je manje u odnosu na zemlje srednje Europe. To je zbog slabijih ekonomskih mogućnosti i nedostatka tradicije i kulture “zelenog načina života”. Naš projekat ima za cilj da promijeni stav ljudi u oblasti održivosti i zaštite okoliša, uvođenjem praktičnih i svakodnevnih metoda održivosti u škole u Srbiji i Bosni i Hercegovini. U projektu smo izradili i objavili komplementarni priručnik za nastavnike, po uzoru na iskustva, metode i dobre prakse razvijenijih zemalja Višegradske skupine, kako bi im se olakšalo planiranje časova vezanih za ovu oblast, koji će pomoći u formiranju stavova mlađih generacija. Kako zemlje zapadnog Balkana imaju umjerene ekonomske mogućnosti i slabiju tradiciju i kulturi “zelenog načina života”, mi smo se fokusirali na praktične metode svakodnevne održivosti i zaštite okoliša, koje su isplative, lako ih je implementirati, a efikasno doprinose u formiranju stavova budućih generacija.

Faze projekta:
  1. Sastanak svih partnera u Mađarskoj za sve partnere. Tokom sastanka održan je “brainstorming” i na osnovu potreba i specifičnosti zemalja zapadnog Balkana izabrane su teme za priručnik koje najbolje odgovaraju njihovim potrebama.
  2. Razvoj web projekta i stranice pojedinih partnera.
  3. Svaki od partnera, uz pomoć stručnjaka, radi na jednom od modula za priručnik i prevodi ga na engleski jezik. Zatim svaki partner prevodi druge module sa engleskog jezika na svoj i prilagođava ih u skladu sa specifičnim potrebama vlastite zemlje.
  4. Svaki partner testira po dva modula na školskim časovima u dvije osnovne škole.
  5. Na osnovu iskustava stečenih testiranjem modula, pripremaju se konačne verzije modula koji će se sačinjavati priručnik. Uradiće se tipografija i štampanje ove knjige, a njegova elektronska verzija će biti postavljeni na web stranicama.

Svaki partner u svojoj zemlji organizira manifestaciju na kojoj će se promovirati priručnik. Promocija projektnih aktivnosti putem medijskih objava.

Hívj 8-17h-ig ha segíthetek

+ 36 70 634 80 40